روش ساخت درب های ضد حریق

درب های ضد حریق با توجه به میزان مقاومت خود درای ضخامت های لنگه متفاوتی می باشد. ضخامت استاندارد این درب ها 35-40 میلی متر می باشد.


درب های ضد حریق ایستادر با هسته لانه زنبوری با ضخامت لنگه 43 میلی متر با استفاده از ورق فولادی به ضخامت 1 میلی متر تولید می گردد.درب های ضد حریق ایستادر با هسته پشم سنگ به ضخامت 60 میلی متر با استفاده از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر با وزن 60 کیلوگرم تولید می گردد.


و درب های ضد حریق ایستادر با هسته مواد معدنی با ضخامت لنگه 70 میلی متر با استفاده از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر با وزن 90 کیلو گرم تولید می گردد.