برل شبکه یا کوپلر شبکه چیست ؟

برل شبکه : قبل از معرفی محصول نقش برل ها را با هم بررسی کنیم . برل در واقع انواع تبدیل ها می باشد که برای هدف خاص ساخته میشد ، برل ها وسط انواع کابل قرار میگیرد برای مثل اگر شما دو سیم داشته باشید . که دو سر آن سوکت تلفن باشد و این دو سوکت تلفن را نیاز باشد به هم اتصال دهید خوب قطعاً این کار بدون تبدیل امکان پذیر نیست .

یا مثلا شما بعد از جابجایی کامپیوترتان مشاهده میکنید که کابل شبکه یا هر چیز شما کوتاه آماده و حدود یک متر کم است ، شما کل کابل شبکه را تعویض میکنید ؟

خوب این کار هزینه بسیاری دارد . خوب حالا تا اینجا نقش کوبلر ها را متوجه شده اید . با اتصال یک کوبلر به سر یک کابل شما میتوانید آن را ادامه دهید مثلاً برای شبکه که کابل آن یک متر کوتاه آمده است میتوانید با یک برل و کابل آن را بلند کنید .

اگر بخواهیم بطور خلاصه بگوییم در واقع کوبلر جهت اتصال دو سیم شبکه به هم می باشد .

در صورتی که قصد خرید کوپلر شبکه دارید ؛ سایت جانبی تک یک انتخاب مناسب برای شما می باشد.