میزان سود دهی صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت

میزان سود دهی صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت

در راستای تحلیل امین یکم باید بدانیم که در بورس صندوق هایی هستند که قابل معامله هستند یکی از این صندوق ها صندوق امین یکم می باشد که متعلق به تامین سرمایه امین میباشد ،هر کدام از صندوق‌ها دارای بازدهی می باشند که بازدهی این صندوق حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد می باشد که به صورت سالانه می باشد ما اگر تمایل داشته باشیم که حساب آن را به صورت ماهیانه بدانیم و حساب کنیم به عدد یک و شش دهم درصد تا یک و هفت دهم درصد در ماه خواهیم رسید.

افرادی که در این صندوق سرمایه گذاری می کنند می‌توانند از دو طریق سود به دست آورند روش اول اگر شخص سرمایه گذار در طول ماه در ابتدای ماه این صندوق یعنی صندوق امین یکم را در شرایطی که قیمت آن ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان می خرد و آن را تا آخر ماه نگهداری می نماید در آخر آن ماه صود یک و شش دهم درصدی را به دست می‌آورد، یعنی اگر شخص سرمایه گذار از صندوق امین یکم هزار واحد خریداری کند در آخر آن ماه مبلغ ۱۶۰۰۰ تومان به حساب وی واریز می گردد چنانچه اگر مقدار واحدها افزایش پیدا کند مبلغ سودی که سرمایه گذار دریافت می‌نماید هم افزایش پیدا می‌کند .

درتحلیل امین یکم به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت این نکته قابل توجه در این روش این است که چنانچه شخص سرمایه گذار، صندوق امین یکم را در وسط ماه خریداری نماید و تا آخر آن ما از آن نگهداری کند سود واریزی به حساب سرمایه گذار به میزان یک ماهه کامل که از این صندوق نگهداری کرده است می باشد یعنی با تحلیل امین یکم روشن می شود که اگر شخص سرمایه گذار هزار واحد را که معادل یک میلیون تومان باشد از صندوق خریداری نمایند در آخر ماه ۱۶ هزار تومان به حساب وی واریز می گردد که این مقدار با فرض سود یک و شش دهم درصد در ماه می باشد روش دوم در این روش اگر سرمایه گذار واحد را به هر قیمتی خریده باشد مثلاً در اول ماه صندوق امین یکم را هزار و ۴۰۰ تومان خریده است و بعد از آنکه نیمی از ماه سپری شد سرمایه گذار به پول خود نیاز داشت می‌تواند واحد صندوق خود را به قیمت روز محاسبه و آن را بفروشد و پول خود را دریافت نماید که این یکی از خصوصیات و ویژگی های خوب این روش می باشد که نشان دهنده این است که صندوق‌های قابل معامله در بورس قابلیت این را دارند که به سرعت نقد شوند و شخص سرمایه گذار هر موقع که احساس نیاز کند می تواند پول خود را به صورت نقد دریافت نماید.

https://funtical.app/symbol-profile/22498/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4