فرهنگسازی بلاکچین

بلاکچین (BlockChain) به معنای بلوک زنجیره ای است کلمه اول بلاک (Block) یا همان بلوک و کلمه دوم چین (Chain) به معنای زنجیره است،این فناوری یک سیستم بسیار پیچیده است که از زنجیره ای از بلوک ها تشکیل شده است این بلوک ها حاوی اطلاعات هستند این اطلاعات قابل ردیابی توسط دولت ها و افراد نیستند (غیرمتمرکز هستند). بلاکچین در دنیای مجازی مکانی برای نگه داری ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین است.

اگر بلاگ چین یک سیستم باشد بیت کوین یک نرم افزار است که روی این سیستم است. در هر بلوک اطلاعاتی ثبت میشود که این میتواند هر اطلاعاتی باشد، از سوابق جرم وجنایت تا حساب دارایی ها. این اطلاعات در بلوک ها قرار میگیرند و به هم مرتبط هستند.

بلاکچین در جهان

با اینکه این فناوری در کشور های پیشرفته جا افتاده است اما در ایران هنوز با اما و اگر هایی همراه است. هم اکنون بیش از 140 کشور دنیا از ارز های دیجیتال استفاده میکنند و بالغ بر 100 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه صورت می گیرد.

این در حالی است که این فناوری برای همه گیر شدن به بستر هایی نیاز دارد که نمیتوان مانع آماده سازی آن شد. بیت کوین چیست ؟ این فناوری برای اجرایی شدن در اران نیاز به اعتماد عمومی دارد تا همه گیر شود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به شفافیت، ما ناچار به پذیرش این فناوری هستیم. یکی از کار برد های مهم بلاکچین بستن قرار داد های هوشمند است. درواقع قرارداد های هوشمند برنامه های رایانه ای هستند که اتوماتیک قرارداد هارا عقد میکنند.

بیت کوین
بیت کوین

دارایی های هوشنمد

در این عرصه میتوان به دارایی های هوشنمد نیز اشاره کرد، این دارایی ها مالکیت های فیزیکی و غیر فیزیکی را شامل میشود که در یک شبکه به اشتراک میگذارند. اطلاعات مربوط به تاییدیه تمامی اسناد حقوقی، مستندات پزشکی،پرداخت حق سهم تولییدکنندگان یک اثر هنری در صنعت موسیقی، دفتر اسناد رسمی، امور بیمه، اوراق بهادار و مجوز های قانونی از جمله مواردی است که میتوان در شبکه بلاکچین به اشتراک گذاشته و ذخیره شوند.

این شبکه راه های تازه ای برای سازو کارهای ضدجعل و رعایت حق انتشار در دست دارد.تصور کنید فروشگاه های تجاری تجارت کنندگان بازار های تجاری از این فناوری استفاده کنند برای تشخیص اعتبار و اصل بودن کالای خود و دیگر نیازی به یک مرکز تجاری برای تایید کالا ندارند.

میتوان صنعت استخراج را پذیرفت؟

در ایران مهم ترین موضوعی که باعث شد ارز های دیجیتال توسعه پیدا کنند پذیرش صنعت استخراج بود. همچنین توجه بسیاری از مردم به خرید بیت کوین باعث افزایش این روند شد. اگر چه بسیاری از نهاد ها منتظر ابلاغیه ی بانک مرکزی بودن که در نهایت چندی پیش این ابلغیه صادر شد.

تغییر فرهنگ بلاکچین

فناوری های بلاکچین بخش های اصلی اقتصادی و مالی را مختل می کند. برخی از کاربردهای زنجیره بلوک امکان دموکراسی در زمینه اقتصاد، خدمات، کشاورزی و حکمرانی را فراهم می کند، با این وجود ممکن است نابرابری را عمیق تر کرده و دموکراسی را تضعیف کند. ما نیاز به درک جدیدی از گرایش های سازگار با تکنولوژی های بلاکچین و شرایطی داریم که استقرار آنها را شکل می دهد. آینده متناقض دنیای بلاکچین شروع به مشاهده می کند.

ساختارهای غیرمتمرکز فناوری های بلاکچین به سمت دموکراسی گرایش دارند و بنابراین، یک آینده بلاکچین ممکن است، دارای اشکال مشترک مالکیت و مدیریت ثروت در سطح جهانی باشد . توسعه و اتخاذ زنجیره های زنجیره ای توسط بنگاه های همکاری نشان می دهد که چگونه "فناوری های جدید در ترکیب با ورزش آگاهانه و مصمم آژانس سیاسی می توانند جهانی دیگر و بهتر را برای همه جهان ایجاد کنند. با این حال، توسعه و استفاده از فناوری های زنجیره بلوک نیز منوط به طیف وسیعی از تمایلات متقابل است، که می تواند به جای آن نابرابری بیشتر و همبستگی شرکتی ایجاد کند.

بلاکچین
بلاکچین

مبانی ثروت مشترک فناوری جهانی

اقتصاد همکار و همچنین بازیگران دولتی متداول در زمینه سازی مبانی ثروت مشترک فناوری جهانی. این کار به طور خاص موارد ضروری زنجیره های بلوکی را در بازارهای مالی و ارزی، مدیریت بهداشت و درمان، غذا و کشاورزی، دولت، خدمات و بخش های مدیریت زنجیره تأمین مورد توجه قرار می دهد.

توجه به گرایشهای منفی فناوریهای بلاکچین نیز مورد توجه قرار گرفته است که عواقب آن ممکن است شامل تسریع روندهای اقتصادی فعلی با تضعیف دموکراسی و افزایش نابرابری ثروت، امتیاز دادن به مهارتهای فنی و خودکار سریع باشد که منجر به بیکاری بیشتر می شود. تضعیف قدرت نظارتی دولت، و فن آوری حقوق و مسئولیت های قانونی عمده ای که اشخاص حقیقی از شرکت ها بهره مند می شوند.