قیمت پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان من چقدر است؟ - کاردک

کاردک ارائه دهنده خدمات ساختمانی بدون واسطه

قیمت پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان
قیمت پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان

قیمت پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان بر مبنای فاکتورهای گوناگونی تعیین می‌شود که باید هر یک از آن‍‌ها را در محاسبه قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما مورد نظر قرار داد. البته قیمت پیچ و روپلاک نما در تهران نیز می‌تواند بسته به منطقه جغرافیایی و نوع سنگ نمای ساختمان، متفاوت باشد.

با این حساب می‌توان پیش بینی کرد که برای قیمت‌گذاری پروژ‌های محکم سازی سنگ نمای ساختمان، باید بررسی کامل میدانی صورت بگیرد. کاردک این فرصت را به مشتریان خود ارائه کرده است که با ارسال تصاویری از وضعیت بنای ساختمان، قیمت تقریبی را استعلام نموده و یک عدد تخمینی در اختیار داشته باشند.

قیمت پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان

قیمت پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان به عواملی چون نوع سنگ، تعداد سنگ‌ها، وضعیت سنگ‌های نمای ساختمان، ارتفاع ساختمان و ... بستگی خواهد داشت. به طور مثال قیمت پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان در شرایطی که با یک ساختمان 5 طبقه روبرو باشیم، متفاوت از چیزی است که برای یک ساختمان دو طبقه داریم. همین طور قیمت پیچ رولپلاک سنگ نمای ساختمان در یک ساختمان با سنگ نمای تراورتن متفاوت از این نرخ برای سنگ نمای گرانیت و ... است.

قیمت پیچ و رولپلاک نما در تهران

قیمت پیچ و رولپلاک نما در تهران در مناطق مختلف جغرافیایی، به طور مثال خیابان‌های شمال شهر و جنوب شهر متفاوت است. این تفاوت قیمت پیچ و رولپلاک نما در تهران به طور مستقیم ناشی از مناطق مختلف نیست، بلکه چیزی که این تفاوت را به وجود می‌آورد، نوع سنگ نمای به کار رفته است.

به شکلی قابل انتظار در مناطق شمال شهر، نوع ساختمان سازی و مصالح به کار رفته در آن‌ها متفاوت از چیزی است که در مناطق جنوبی‌تر شاهد هستیم.

قیمت پیچ و رولپلاک نما

قیمت پیچ و رولپلاک نما در دو حالت محاسبه خواهد شد. در صورتی که تعداد پیچ و رولپلاک بیش از 2000 هزار عدد باشد، نرخی بین 2 تا 3 هزار تومان بابت هر پیچ و رولپلاک محاسبه خواهد شد.

اما قیمت پیچ و رولپلاک نما در شرایطی که کمتر از این تعداد نیاز باشد، به صورت پروژه‌ای محاسبه می‌شود. به این ترتیب برای محاسبه قیمت پیچ و رولپلاک نما باید ابتدا تعداد مورد نیاز مشخص شده و سپس فرمول محاسبه تعیین گردد. البته در نظر داشته باشید که برای تعیین قیمت قطعی، حتما باید بررسی از نزدیک ساختمان توسط تیم صورت بگیرد و وضعیت نما و جوانب کامل آن، مطالعه گردد.

قیمت پیچ و رولپلاک نما (بالاتر از 2000 عدد) تعداد پیچ و رولپلاک * 2000 تا 3000 تومان

قیمت پیچ و رولپلاک نما (کمتر از 2000 عدد) محاسبه خارج از فرمول تعدادی

قیمت پیچ رولپلاک سنگ نما

قیمت پیچ رولپلاک سنگ نما در کاردک بسته به تعداد پیچ و رولپلاک مورد نیاز بوده و همین طور جنس سنگ نما در فرمول آن تاثیرگذار خواهد بود.

به طور طبیعی قیمت پیچ رولپلاک سنگ نما ساختمان‌های مرتفع بیشتر از قیمت پیچ رولپلاک سنگ نما ساختمان‌های کم ارتفاع خواهد بود. اما بهترین راه برای اطلاع از قیمت پیچ رولپلاک سنگ نما ساختمان شما، ارسال چند تصویر واضح از زوایای مختلف نمای آن است.

https://kaardak.com/service/17-iran-iran/screws-and-dowels-building-facades-cost