هدف از به کارگیری اقتصاد و مدیریت در کسب و کار


کتاب های اقتصاد و مدیریت-کتاب طلا
کتاب های اقتصاد و مدیریت-کتاب طلا


هدف اصلی اقتصاد مدیریتی شناسایی مضامین و روند هایی است که می توانند علت و اثر تصمیمات خوب و بد تجاری باشند. اقتصاد مدیریتی عمدتاً در مورد تصمیم گیری صحیح در مورد مدیریت و جنبه های پولی سازمان تجاری است. بنابراین، ما باید اطمینان حاصل کنیم که همه این ها در نظر گرفته می شوند. اهداف اصلی اقتصاد و مدیریت عبارتند از:

 • کمک به تصمیم گیری در زمینه های مختلف که بر تجارت تأثیر می گذارد. این می تواند شامل مدیریت ریسک، تولید، قیمت گذاری و سرمایه گذاری باشد.
 • پیاده سازی دستگاه هایی که مقیاس وسیع اهداف مالی یک شرکت را می سنجد.
 • کمک به حداکثر کردن سود شرکت.
 • پیشنهادات مقرون به صرفه.
 • یک برنامه پایگاه داده در مقیاس بالا که موانع را شناسایی می کند.
عوامل داخلی و خارجی
 • عوامل خارجی: این عوامل خارج از کنترل مدیریت یک شرکت هستند. این عوامل را می‌توان مجموعا محیط کسب ‌و کار نامید.
 • عوامل داخلی: عواملی هستند که تحت کنترل مدیریت یک شرکت هستند و ممکن است به آن ها عوامل مرتبط با عملیات تجاری گفته شود.
اقتصاد مدیریتی

اقتصاد مدیریتی شاخه‌ای از علم اقتصاد بوده که شامل؛ کاربرد روش ‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری مدیریتی می باشد. علم اقتصاد مطالعه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است. اقتصاد و مدیریت شامل استفاده از نظریه ها و اصول اقتصادی برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کمیاب است.

مدیران از چهارچوب های اقتصادی به منظور بهینه سازی سود، تخصیص منابع و بازده کلی شرکت و در عین حال بهبود کارایی و به حداقل رساندن فعالیت های بیهوده استفاده می کنند. این چهارچوب ‌ها به سازمان‌ ها کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل مشکلات عملی در سطوح خرد و کلان، تصمیم ‌های منطقی و قابل اجرایی بگیرند.

تصمیمات مدیریتی شامل؛ پیش بینی - تصمیم گیری در مورد آینده - است که احتمال ریسک و عدم قطعیت را در بر می گیرد، با این حال، کمک فنون اقتصادی مدیریتی به اطلاع رسانی مدیران در این تصمیمات کمک می کند.


دسته بندی اقتصاد و مدیریت-کتاب طلا
دسته بندی اقتصاد و مدیریت-کتاب طلا

در این جا می خواهیم به تعاریف اقتصاد و مدیریت بصورت جداگانه بپردازیم:

اقتصاد:

ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول، در یک کشور یا منطقه مشخص می‌باشد. اقتصاد نحوه عملکرد بازارها، نحوه توزیع ثروت و نحوه تخصیص منابع کمیاب را بررسی می کند. در حالی که بازار سهام می تواند بازتابی از اقتصاد باشد، اقتصاد به دنبال درک گسترده تری از مشاغل و کشورها و این که مردم چگونه پول خود را خرج می کنند، می باشد. اقتصاد را می توان به دو دسته خرد و کلان تقسیم کرد که؛

 1. اقتصاد خرد به مطالعه چگونگی تصمیم گیری افراد در مورد هزینه ها اشاره دارد.
 2. اقتصاد کلان، به اقتصاد به عنوان یک کل نگاه می کند.

مدیریت:

مدیریت می تواند برای یک سازمان، یک تجارت، یک سازمان غیرانتفاعی یا یک ارگان دولتی باشد، که این هنر و علم مدیریت، برای منابع کسب و کار است.

مدیریت شامل: تنظیم فعالیت های استراتژی یک سازمان و هماهنگ کردن تلاش های کارکنان یا داوطلبان آن سازمان یا ارگان برای دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده آن هم از طریق استفاده از منابع موجود مانند؛ منابع مالی، طبیعی، فناوری و انسانی و... می باشد. اصطلاح – مدیریت - ممکن است به افرادی اشاره کند که یک سازمان را مدیریت می کنند؛ مثل مدیران.

اقتصاددانان مدیریتی اصولی را برای دستیابی به اهداف فوق استفاده می کنند، که عبارتند از؛
 • نظارت بر مدیریت عملیات و عملکرد.
 • هدف گذاری.
 • هدف گذاری مدیریت و توسعه استعدادها.

به منظور بهینه سازی تصمیمات اقتصادی، استفاده از تحقیق در عملیات، برنامه ریزی ریاضی، تصمیم گیری استراتژیک، نظریه بازی و سایر روش های محاسباتی اغلب درگیر است.


کتاب های پرفروش اقتصاد و مدیریت-کتاب طلا
کتاب های پرفروش اقتصاد و مدیریت-کتاب طلا

معرفی موضوع های مرتبط با کتاب های اقتصاد و مدیریت:
 • کتاب پنجره خلاقیت چکیده رابینز بودن اثر محمد مهدی ربانی نشر نگاه نوین.
 • کتاب مدیریت عمومی اثر سید مهدی الوانی‌ نشر نی.
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی اثر کنث بلانچارد نشر امیرکبیر.
 • کتاب اصول بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر نشر آموخته.
 • کتاب نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران اثر محمد رحمان زاده هروی نشر اختران.

نظریه اقتصادی به طور گسترده در سراسر جهان توسط محققانی که به دنبال درک بهتر تأثیر سیاست‌ ها یا شوک‌ های خاص بر اقتصاد هستند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

هدف پژوهشگران و اقتصاددانان، از پاسخگویی به این گونه سؤالات که؛
 • افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر مخارج خانوارها دارد؟
 • تحمیل بدهی بزرگتر چگونه بر سلامت مالی بلند مدت فرد تأثیر می گذارد؟
 • آیا هزینه‌ های مربوط به برنامه‌ های بهداشتی دولتی باعث تورم می‌شود؟

و با استفاده از نظریه‌ های معروف اقتصادی، مانند؛ نظریه اقتصادی کینزی است که استدلال می ‌کند، سیاست‌ های پولی و مالی دولت می‌تواند تجارت را تحریک و اشتغال را افزایش دهد.

ماهیت اقتصاد مدیریتی

اقتصاد مدیریت یک رشته تحصیلی ضروری است. می توان آن را علم دانست، که معیارهای علم بودن را برآورده می کند.

همه ما علم را به عنوان مجموعه ای منظم از دانش می شناسیم و مبتنی بر مشاهدات روش شناختی است. به طور مشابه، اقتصاد مدیریتی نیز علمی برای تصمیم گیری و یافتن جایگزین ها، با در نظر گرفتن منابع کمیاب است. در علم پس از آزمایش مداوم به هر نتیجه ای می رسیم، همان طور که در اقتصاد مدیریتی نیز سیاست‌ ها پس از آزمون و پیگیری مستمر شکل می‌گیرند.


موضوع اقتصاد و مدیریت-کتاب طلا
موضوع اقتصاد و مدیریت-کتاب طلا

تئوری ها در اقتصاد

تئوری ها در اقتصاد فقط برخی از اظهارات نوشته شده نیستند، بلکه به عنوان سوخت برای یک شرکت عمل می کنند. اقتصاد به ملت ‌ها در شکل ‌گیری سیاست کمک می‌کند، که تئوری اقتصاد مدیریت شامل، تمرکز بر موارد زیر می باشد:

 • مشوق ها.
 • سازماندهی کسب و کار.
 • سوگیری ها.
 • تبلیغات.
 • نوآوری.
 • عدم اطمینان.
 • قیمت گذاری.
 • تجزیه و تحلیل و رقابت.

به عبارت دیگر، اقتصاد مدیریتی ترکیبی از اقتصاد و نظریه مدیریتی است. به مدیر در تصمیم گیری کمک می کند و به عنوان رابط بین عمل و نظریه عمل می کند. علاوه بر این، اقتصاد مدیریتی ابزار و تکنیک هایی را در اختیار مدیران قرار می دهد که با تهیه و مطالعات برخی از کتاب های مربوطه در این موضوع که در فروشگاه اینترنتی کتاب طلا به فروش می رسد، می توانند بهترین تصمیمات ممکن را برای هر سناریویی اتخاذ کنند.