چگونه یک سخنرانی موفق و تاثیر گذار داشته باشیم؟| 5 عامل موثر در سخنرانی موفق

سخنرانی به عنوان یک فن و هنر مفهوم تازه ای ندارد، زیرا سخنرانی ترکیبی از علم، فن و هنر می باشد که در واقع یک توانمندی برای انتقال شفاهی لغات زیبای فارسی و محتوایی با موضوع مشخص و ارائه هدفمند به منظور اطلاع رسانی و تاثیرگذاری است، پس زمانی می توانیم بگوییم یک سخنرانی موفق را تجربه کرده ایم که مطالب را به خوبی به مخاطبان ارائه داده باشیم و مطالب گفته شده بر روی آن ها تاثیرات مثبتی داشته باشد.

توانایی سخنرانی عالی در تمامی زمینه های شغلی و تحصیلات با اهمیت است. سخنرانی یعنی انتقال مطالب به صورت یک طرفه به منظور حفظ تمرکز و توجه شنونده. فرد سخنران برای این که بتواند با مخاطبین خود ارتباط برقرار کند، باید توانایی هایی را در خود افزایش دهد. یکی از این توانایی ها داشتن اعتماد به نفس و فن بیان قوی است که در صورت نبود این توانایی ها سخنران قادر به انتقال اطلاعات خود نخواهد بود.

نحوه سخنرانی ما چه خوب چه بد تاثیرات مهمی بر نوع نگاه افراد می گذارد، پس به همین علت است که فرد سخنران قبل از سخنرانی دچار استرس و نگرانی می شود. مهارت سخنرانی به ما کمک می کند تا در حرفه خود پیشرفت کنیم و فرصت های جدیدی را بدست آوریم. سخنران موفق زمانی می تواند به این ویژگی ها دسترسی داشته باشد که حرف های خوب بزند و در بیان آن حرف ها مهارت لازم را داشته باشد.

به طور کلی می توانیم بگوییم شخص سخنران این توانایی را داشته باشد تا از کلمات مناسب در سخنرانی خود استفاده کند و شیوه صحیح صحبت کردن را در پیش بگیرد.

چگونه یک سخنرانی خوب و موفق داشته باشیم؟

تشخیص در لغت به معنی بزرگی یافتن، برجسته شدن، حیثیت و اعتبار است. باید به این نکته طلایی دقت داشته باشیم که ابتدا مخاطبان باید به تشخیص ما باور پیدا کنند، به گونه ای که مورد قبول مخاطب قرار گرفته باشیم، در غیر این صورت احتمال تاثیرگذاری سخنرانی ما بسیار ضعیف خواهد بود.


باید بدانیم تاثیر قدرت کلام بر سایر اجزای سخنرانی تا جایی است که حتی می توانیم بسیاری از صفحه های محتوایی سخنران را پوشش دهیم. از لحظه حضور ما به عنوان سخنران در صحنه، مخاطبان ما شروع به پردازش اطلاعات غیر گفتاری ما می کنند تا از آن چه که هستیم برای خودشان تحلیلی داشته باشند و هویتی که از ما در ذهن خود می سازند را کامل کنند، به همین دلیل کوچک ترین اشتباه در انتخاب ما به عنوان یک سخنران، می تواند باعث ارزیابی منفی مخاطب از ما شده و تاثیرگذاری در سخنرانی برای یک ارائه قوی را از بین ببرد.

ویژگی های گفتاری، رفتاری و ظاهری یک سخنرانی موفق چیست؟

اهمیتی ندارد که تا چه میزان در سخن گفتن خود موفق خواهیم بود، گاهی این اتفاق پیش می آید که باید در موقعیت های خاص سکوت اختیار کنیم. سخنران های حرفه ای دارای ویژگی های مخصوص به خود هستند، اما ویژگی های گفتاری، رفتاری و ظاهری یک سخنران با شرایط زیر تجلی خواهد یافت.

عدم انجام سخنرانی در حالت خستگی جسمی و روانی| ویژگی رفتاری

خستگی روانی در هر شرایطی ممکن است برای ما به وجود بیاید، وقتی ما در طول روز کارهای متفاوتی انجام می دهیم، پس قطعا تصمیم های متفاوتی می گیریم در این حالت به صورت مداوم تمرکز ما بهم می خورد یا دچار وسواس فکری می شویم و برای هر تصمیم کوچک مدت زمان زیادی را صرف می کنیم، در نتیجه تمام این عوامل سبب خستگی ذهنی ما خواهند شد.

از فکر کردن بیش از حد گرفته تا افکار مزاحم، نداشتن تمرکز، عدم مهارت کافی در تصمیم گیری و حتی خستگی جسمی نیز می تواند سبب خستگی ذهنی ما شود و این نکته مهم را به یاد داشته باشیم تا زمانی که ذهن و جسم سخنران در حالت آرامش قرار نگیرد، قادر به یک ارائه قوی و سخنرانی منظم و منسجم نخواهد بود، پس تا زمانی که در بهترین شرایط جسمانی و ذهنی نباشیم، نمی توانیم به ارائه کامل و تاثیرگذار برسیم.

مقاله سخنرانی خوب و موفق برگرفته از سایت توانا