کارگاه موفقیت و توسعه فردی (دکتر آزمندیان + استاد سهرابزاده)

آنچه که شما در این دوره یاد می گیرید:

-خطرناکترین مخدر در زندگی شما چیست ؟

– چگونه می توانم کارهای بزرگ را به انجام برسانم ؟

– دستیابی به جمله طلایی من می توانم!

– ایستگاه های هفت گانه برای فتح اورست

– راه ثروتمند شدن و دستیابی به آرزوهایتان

دوره موفقیت در زندگی

هر انسانی برای رسیدن به موفقیت و کامیابی در زندگی همیشه با دو مرحله هراس آور و وحشتناک روبرو خواهد شد.

در آغاز راه، دیو هراس چنان بر اندیشه و روح انسان رخنه می کند و او را از آینده ی حرکت در مسیرِ موفقیت می ترساند، که آدمی ناچار می شود دوباره بایستد، برگردد و به همان پستوی امنی که که سالها سال برای خود ساخته ، خزیده و عطای موفقیت و کامیابی را به لقایش ببخشد.

چنین انسانی هرگز رنگ پیشرفت و ترقی را نخواهد دید ، و گمان می کند تنها رنگ زندگی ، رنگ ناحیه امنی است که با قلموی ناامیدی و هراس بر روی دیواره خیال خویش کشیده است و بس.

ولی کسی که می خواهد دیواره تردید و هراس را بشکند و راه موفقیت را آغاز نماید مانند هر انسانی با دو مرحله یاد شده در بالا روبرو می شود. نخست، ترس از آغاز راه، و دیگری، آن هنگام که در راه دستیابی به قله ی موفقیت گام نهاد، کوه عظیمی را در برابرش خواهد دید که در دامنه آن ایستاده و قله ی مه آلود سربه آسمان ساییده ی آن، بر بالای سر او ،پنهان و شاهانه فخرفروشی می کند .

چگونه می توان این قله را فتح نمود؟

فتح و دست یافتن به قله موفقیت که می توان آن را بلندترین قله گیتی دانست و اورست نامیدَش، برای انسانِ نا آگاه ،دشوار بنظر می رسد.

اینجاست که ما وارد عمل می شویم، ما می دانیم چنین شخصی نیاز به آموزش وهدایت دارد تا بتواند به راحتی و آسودگی خیال به قله موفقیت دست یافته و کامروایی و کامیابی را تجربه کند.

در این کارگاه آموزشی شما، راه گذر از دو مرحله ترس و فتح را خواهید آموخت .

شما در هرمرحله، رهبر و مربی توانا خواهید داشت که تا پایان مسیر و فتح اورست همراه تان خواهد بود . یک رهبر …

استاد حامد سهرابزاده در آغاز راه و وارد کردن شما در مسیر موفقیت، رهبری شما را به عهده خواهد گرفت و تا دامنه ی کوه موفقیت همراهتان خواهد بود او به شما خواهد آموخت که می توانید آنچه را می خواهید، به دست آورید. او به شما می آموزد چگونه بلند شوید و چگونه نخستین گام را برای آغاز یک زندگی رویایی در مسیر موفقیت بردارید . در ادامه مسیر این دکتر آزمندیان است ، که به عنوان مربی به شما می پیوندد، او برای فتح و گشایش بلندترین و دست نیافتنی ترین قله از قلل آرزوهای تان، هفت ایستگاه ایمن را به شما نشان خواهند داد. هفت ایستگاه مهم که با گذر از آنها بر قله اورست – قله بلند موفقیت و کامیابی – چیره خواهید شد و پرچم پیروزی را بر فراز آن به اهتزاز در خواهید آورد .

کارگاه موفقیت برگزار شده توسط سایت توانا