اقامت خانوادگی (برای اعضای خانواده ، یا از طریق ازدواج )

اقامت خانوادگی (برای اعضای خانواده ، یا از طریق ازدواج )


برای چه کسانی می‌توان در ترکیه اجازه زندگی خانوادگی در خواست کرد :

برای همسر خارجی

برای فرزند خود و یا همسری که به سن قانونی نرسیده است

برای فرزند خارجی وابسته به خود یا همسرش

در صورتی که فرد خارجی که درخواست اجازه اقامت خانوادگی ترکیه را دارد بیش از یک همسر داشته باشد، تنها یکی از همسران می‌تواند مجوز اقامت خانوادگی ترکیه را داشته باشد.

اما به همه فرزندان اجازه اقامت خانواده داده می‌شود.در درخواست برای اجازه اقامت خانوادگی فرزندان ، باید رضایت مادر یا پدری که صاحب حضانت مشترک در خارج از کشور ترکیه است ، باشد.

اجازه اقامت خانواده حق تحصیل را تا هجده سالگی در مؤسسات آموزش ابتدایی و متوسطه فراهم می‌کند.

این نوع اجازه خانوادگی در هر نوبت حداکثر تا سه سال صادر می‌شود. مدت زمان اقامت خانواده به هیچ وجه نمی‌تواند از مدت زمان مجوز اجازه زندگی حامی مالی فراتر رود.

دلایل رد مجوز اقامت خانوادگی ترکیه، لغو یا عدم تمدید

نبود شرایط کامل برای گرفتن اجازه اقامت خانوادگی ترکیه

تعیین اینکه از اجازه اقامت خانواده برای هدف دیگری استفاده می‌شود

در صورت وجود ممنوعیت ورود به کشور یا اخراج از کشور

اقامت دانشجویی ترکیه ( ویزای تحصیلی )

چه کسانی می‌توانند ویزای دانشجویی ترکیه دریافت کنند :

اتباع خارجی که تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ترکیه بدون داشتن مجوز اقامت خانواده سپری خواهند کرد.

( اجازه اقامت خانواده حق تحصیل را تا هجده سالگی در مؤسسات آموزش ابتدایی و متوسطه بدون دریافت مجوز اقامت تحصیلی فراهم می‌کند.)

خارجیانی که در یک موسسه آموزش عالی در ترکیه در سطح کاردانی، لیسانس، کارشناسی ارشد، دکترا، آموزش تخصصی پزشکی (TUS)، آموزش متخصص دندانپزشکی (DUS) آموزش خواهند دید.

اجازه اقامت دانشجویی فقط به همسر دانشجو و فرزندان این حق را می‌دهد که از اجازه اقامت خانواده استفاده کنند.

این حق را برای سایر اقوام برای گرفتن اجازه اقامت فراهم نمی‌کند.

مدت زمان اقامت دانشجویی ترکیه چند ساله صادر می شود

براساس مدت زمان تحصیل دانشجو می‌باشد. اگر مدت تحصیل دانشجوی خارجی کمتر از یک سال باشد، اقامت دانشجویی نمی‌تواند بیش از مدت زمان تحصیل باشد، و براساس آن چند ماهه صادر می‌شود.

اجازه کار دانشجویی در ترکیه

در ترکیه افرادی که در حال تحصیل در مقطع کاردانی رسمی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترا هستند. می‌توانند با گرفتن اجازه کار، کار کنند.

اما اجازه کار برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی بعد از سال اول شروع می‌شود. درخواست اجازه کار از طریق وزارت کار و تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.

دلایل رد مجوز اقامت دانشجویی، لغو یا عدم تمدید

نبود شرایط کامل برای گرفتن ویزای دانشجویی

شواهدی مبنی بر اینکه او نمی‌تواند به تحصیل خود ادامه دهد و به پایان برساند

تعیین اینکه از اجازه اقامت دانشجویی برای هدف دیگری غیر از تحصیل در ترکیه استفاده می‌شود

در صورت وجود ممنوعیت ورود به کشور یا اخراج از کشور