باقلوای حافظ مصطفی


- خوردن باقلوای حافظ مصطفی: این مورد اصلا نیازی به توضیح ندارد! اگر به استانبول بروید و باقلوای حافظ مصطفی را به همراه یک فنجان چای داغ ترکی امتحان نکنید، یکی از بزرگترین لذت‌های عمرتان را از دست داده‌اید. این قنادی معروف، شعبه زیاد دارد. در همان خیابان استقلال و تکسیم ۴ شعبه حافظ مصطفی را می‌بینید. هر موقع رفتید، باقلوای پسته با قهوه ترک هم به جای پین تاتی بخورید.