تاریخچه برج گالاتا استانبول

تاریخچه برج گالاتا استانبول


اعتقاد براین است برج گالاتا در سال ۱۳۸۳ میلادی به دستور امپراطور بیزانس به عنوان اولین برج نزدیک به دریا واقع شده.

به طورکلی این برج به عنوان یک فانوس دریایی عمومی ساخته شده که از جنگ های صلیبی چهارم تا اکنون بدون هیچ تغییری باقی مانده. این برج با کلاه قیفی شکل از سایر برج های شهر استانبول متمایز شده. ساختار این مخروط بزرگ که روی این برج قرار دارد به طور تقریبی با ارتفاع ۳۸ متر از دریا ساخته شده و ارتفاع کل برج از سطح زمین به ۷۲ متر می رسد.

برج گالاتا استانبول

بعد از اینکه جنگجویان این شهر را رها کردند مردم شهر Genovese این برج را بازسازی کردند و نام آن را کریستیا توریز(Christea Turris) و بیزانسی ها هم به طور همزمان نام آن را Megalos Pyrgos نامیدند.

برج گالاتا چند سال بعد از فتح شهر توسط مهمت دوم قد علم کرد. اسناد تاریخی نشان می دهد که مهمت دوم حمایت های مالی فراهم میکرد برای Genovese (ایتالیایی) ها به منظور بلند تر کردن برج. بازسای ها نشان می دهد بین عثمانی ها و ایتالیایی ها روابط دوستانه ای برقرار بود. بعد قسطنطنیه، استانبول در دست عثمانی ها بود. در دوره عثمانی ها و مدت سلطنت سلطان سلیمان ابنبرج باشکوه به عنوان زندان استفاده می شد( قرن ۱۶) و پس از آن به عنوان محل اقامت گروه نظامی عثمانی( قرن ۱۸)و در قرن ۱۹ به عنوان برج آتش.

برج گالاتا داستن ها و رویدادهای مهمی دارد از سال ۱۶۳۸: براساس گفته های تاریخنگار و مسافر مشهور دوره عثمانی، مردی به نام احمد چلبی هزارفن سعی کرد از برج گالاتا که در قسمت اروپایی استانبول قرار دارد تا قسمت آسیایی استانبول، توسط بال هایی که خودش ساخته بود پرواز کند که این پرواز، اولین پرواز بین قاره ای در جهان است. بعد از پرواز او، سلطانمراد پنجم به عنوان جایزه او را برای تبعید به الجزایر فرستاد.

پل گالاتا نیز در سال ۱۵۰۲ به درخواست سلطان بایزید دوم توسط دو نقاش مطرح عصر به نام های لئوناردو داوینچی و میکل آنژ، برای متصل کردن دو بخش اروپایی و آسیایی استانبول طراحی و ساخته شد. البته، میکل آنژ طراحی این پل را نپذیرفته بود لئوناردو داوینچی طرح آن را ریخته بود. اما سلطان بلند پرواز عثمانی این طرح را قبول نکرده بود. سرانجام در سال ۱۹۹۲ در بخش قدیمی شهر پلی به نام پل گالاتا ساخته شد که بخش جنوب را به شمال متصل می کرد و شامل ۶ مسیر ماشین و ۲ خط تراموا و پیاده روی بود.