شرایط اخذ اقامت ترکیهشرایط اخذ اقامت ترکیه

برای اخذ اقامت ترکیه نیاز به هیچ شرایط خاصی نیست. در حالت کلی برای اخذ اقامت ترکیه نیاز به گواهی سوء پیشینه و تمکن مالی 6000 دلاری معادل حدودی 70 میلیون تومان و اجاره یا خرید ملک در ترکیه است.

مدت زمان اخذ اقامت ترکیه

برای اخذ اقامت ترکیه باید ابتدا وارد خاک ترکیه شوید. با توجه به عدم نیاز به ویزای ترکیه برای ایرانیان، در هر زمانی امکان ورود به خاک ترکیه را خواهید داشت، پس از ورود به ترکیه، ظرف سه روز کد مالیاتی، درخواست اقامت و افتتاح حساب بانکی انجام میشود. پس از اخذ اقامت ترکیه می توانید به ایران بازگردید یا در ترکیه ملک اجاره کنید و شروع به زندگی کنید. پس از ورود طی یک ماه اقامت را دریافت میکنید. اقامت یک ساله خواهد بود و هر سال نیز قابل تمدید است.

مدارک و پروسه اخذ اقامت ترکیه

برای اخذ اقامت ترکیه، شما فقط باید پاسپورت و عکس خود ارائه کنید. اخذ پاسپورت ترکیه در کمترین زمان امکان پذیر خواهد بود. پس از عقد قرارداد رسمی، هر زمانی که مساعد بودید، جهت اخذ اقامت ترکیه وارد خاک ترکیه می شوید، کارگزاران در ترکیه، برای شما کد مالیاتی و درخواست اقامت را صادر می کنند.

شما امکان اجاره ملک یا خرید ملک، افتتاح حساب بانکی، خرید سیم کارت و شروع زندگی در ترکیه را خواهید داشت. ظرف کمتر از یک ماه، وقت اداره مهاجرت خواهد رسید که پس از آن اجازه اقامت در ترکیه به شما اعطا خواهد شد. کارت اقامت ترکیه نیز طی 30 الی 90 روز پس از آن به آدرس پستی شما ارسال می شود.