عمارت سلطان احمد

عمارت سلطان احمد


یکی از بخش‌های مسجد آبی که در زمان ساختش اهمیت زیادی داشت، عمارت سلطان احمد بود. این عمارت مخصوص استراحت و عبادت سلطان ساخته شد. سلطان احمد 10 روز آخر ماه رمضان را در این عمارت به دعا و عبادت مشغول می‌شد تا روز عید فطر.

دروازه مخصوص ورود سلطان

عمارت سلطان احمد علاوه بر ورودی از حیاط مسجد، یک ورودی دیگر هم دارد که مستقیم به بیرون وصل می‌شود. این دروازه مخصوص سلطان بود تا با اسبش از سطح شیبدار آن بدون هیچ زحمتی وارد مسجد شود.

مطمئناً جایی که قرار است عمارت سلطان باشد، به بهترین نحو ساخته و با نفیس‌ترین کاشی‌ها تزیین می‌شود. 10 ستون مرمرین و محرابی که آیات قرآن روی آن کنده‌کاری‌ شده و کاشی‌هایی از جنس طلا را می‌توان فقط این‌جا مشاهده کرد.

ورودی‌های مسجد آبی

مسجد سلطان احمد، ورودی زیاد دارد. سه ورودی اصلی آن از طرف میدان سلطان احمد است.

سه ورودی دیگر در بخش شمال شرقی مسجد است که به مدرسه و مقبره سلطان احمد و دانشگاه دارالفنون راه دارد. البته از دانشگاه اثری نیست، چون در اوایل قرن بیستم کامل در آتش‌سوزی سوخت و الان فقط یک باغ از آن به جا مانده است.

در حال حاضر زنجیرهایی در ورودی‌های مسجد آویزان شده تا کسی با چهارپا وارد مسجد نشود. البته این زنجیرها باعث می‌شود که افراد هنگام ورود سر‌خم کنند که نشانه احترام به فضای مسجد است. غیر مسلمانان هم می‌توانند از درب غربی مسجد آبی استفاده کنند.