آیا حمله پانیک (پانیک اتک) باعث مرگ می شود؟

پانیک اتک ترسناک بوده اما کشنده نیست. ایجاد احساس ترس و اضطراب طی حمله پانیک، باعث واکنش بدن نسبت به قرارگیری در معرض خطر می شود. عوامل تشدید کننده حملات پانیک– این وضعیت منجر به ایجاد واکنش جنگ یا گریز شده و با افزایش ضربان قلب و تنفس همراه است.


این تغییرات موقتی ناخوشایند و ترسناک بوده اما کشنده نیست. برخی افراد طی پانیک اتک تندتر نفس کشیده یا بیش از حد تنفس می کنند. این مساله باعث کاهش سطح دی اکسید کربن خون و در نتیجه ایجاد احساس سبکی می شود. همچنین پانیک با هیجان بیش از حد همراه است.


با اجرای روشی به نام مواجهه درمانی (Exposure therapy) توسط تراپیست، می توان یاد گرفت که پانیک خود به خود از بین رفته و اتفاق بدی رخ نخواهد داد.


عوارض بلندمدت حمله پانیک برای سلامتی


بر اساس یک مطالعه قدیمی در سال ۲۰۱۵، حمله پانیک با عوارضی مانند بدتر کردن مشکلات قلبی در افراد مبتلا به بیماری کرونر قلب (CHD) همراه است. در این بیماری رگ های تامین کننده خون قلب باریک یا مسدود می شوند.


مطالعه فوق بر روی ۶۵ فرد مبتلا به CHD انجام شده بود. ۳۵ نفر از این افراد مبتلا به اختلال پانیک (PD) بوده و ۳۰ نفر دیگر فاقد آن بودند. PD یک اختلال اضطرابی است که طی آن فرد به طور مرتب حملات پانیک را تجربه می کند.


در این مطالعه، محققان با درخواست از شرکت کنندگان برای استنشاق گازی حاوی ۳۵% دی اکسید کربن و ۶۵% اکسیژن باعث ایجاد اثرات فیزیولوژیکی حمله پانیک می شدند. عوامل تشدید کننده حملات پانیک– سپس از شرکت کنندگان اسکن قلبی دریافت می کردند. افراد مبتلا به PD بیش از گروه دیگر حملات پانیک را تجربه کردند.


در میان شرکت کنندگان با تجربه حمله پانیک، افراد مبتلا به PD دچار عوارض نقص پرفیوژن میوکارد موقت شده و در نواحی خاصی از بدن جریان خون کمتری دریافت می کردند.


البته این امر بیانگر کشنده بودن حمله پانیک برای افراد مبتلا به CHD نیست. با این حال بر اساس نتیجه ای که نویسندگان از این آزمایش گرفتند، حمله پانیک باعث ایجاد عوارض و اثرات منفی بر قلب بیماران مبتلا به CHD می شود.