درمان بیش فعالی کودکان با ورزش کردندرصورتی‌که می‌خواهید بیش فعالی را بدون دارو درمان کنید باید ورزش کردن را حتماً در برنامه‌های کودک بیش فعال قرار دهید. به این ترتیب انرژی مازاد این کودکان تخلیه می‌شود و وضعیت انتقال دهنده‌های عصبی بهبود پیدا می‌کند.

یوگا ورزشی است که موجب بالا بردن تمرکز و بازگرداندن آرامش به فرد می‌شود. به همین دلیل خیلی از افراد از یوگا به عنوان درمان قطعی بیش فعالی نام می‌برند. یوگا درمان مکملی است که در کنار مصرف دارو سطح اضطراب را پایین می‌آورد و موجب بهبود روابط اجتماعی می‌شود.

یکی از ساده‌ترین درمان‌ها برای بیش فعالی کودکان این است که آن‌ها را بیرون ببرید و حدود نیم ساعت در روز بتوانند در پارک قدم بزنند یا بدوند. این شیوه از درمان خانگی که با حمایت والدین انجام می‌شود یک درمان ایمن و طبیعی است و با کنترل کردن سطح اضطراب کودکان می‌تواند رفتارهای آن‌ها را بهبود بخشد. ورزش‌های دیگری که باعث بالا رفتن تمرکز می‌شود شامل موارد زیر است.


زیمناستیک

کوهنوردی

تمرینات فکری


درمان خانگی بیش فعالی با رفتار درمانی

اولین گام درمانی برای کودکان مبتلا به بیش فعالی رفتار درمانی است. به این ترتیب تکنیک‌ها و راهکارهایی به والدین آموزش داده می‌شود که با تکرار آن‌ها رفتارهای کودکان بهبود می‌یابد. برای شروع کاردرمانگر کودک را به لحاظ میزان توجه مورد بررسی قرار می‌دهد و متناسب با ضعف‌های کودک راه‌های درمانی گوناگونی را به والدین آموزش می‌دهد.


به عنوان مثال به والدین آموزش داده می‌شود برای درمان خانگی بیش فعالی کودکان با ن‌ها بازی‌های مارو پله، نقطه چینن یا بازی‌هایی که به پیدا کردن تفاوت مربوط است را انجام دهند. به این ترتیب کودک یاد می‌گیرد تمرکز کند. همچنین والدین باید از رفتارهای تشویق کردن استفاده کنند و کودک را از چیزی محروم نکنند.