روش درمانی جدید در بیماران اسکیزوفرنی

تاثیر تحریک عمیق مغزی در انواع مختلف اختلالات روانی، دردهای نوروپاتیک و بیماری‌های عصبی به اثبات رسیده است. اسکیزوفرنی یکی از علل اصلی ناتوانی در سراسر جهان است که ۳۰ درصد از این بیماران به درمان مقاوم هستند. این مقاله به بررسی راه حلی جدید به نام «تحریک عمیق مغز» یا همان شک الکتریکی برای درمان بیماران اسکیزوفرنیِ مقاوم به درمان می‌پردازد. هدف این مطالعه توصیف روش‌ها و نتایج اولیه از بررسی هفت بیمار اسکیزوفرنی تحت درمان با تحریک عمق مغزی است.


این روش می‌تواند در آینده روش درمانی جدیدی برای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن باشد. بیماران برای درمان با این روش، به‌صورت تصادفی براساس اختلالات در دو ناحیه متفاوت از مغز انتخاب شدند. هر سه ماه یک‌بار این روش درمان روی این بیماران انجام می‌شد، از دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، این هفت نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند؛ در چها مورد تغییراتی در نواحی مختلف مغزشان صورت گرفته و باعث درمان تدریجی آن‌ها شده که باعث بهبود روابط اجتماعی و کمتر شدن توهمات شنوایی در آن‌ها گردیده است.

دو نفر از این بیماران که بعد از قطع شدن شک الکتریکی، علائم بسیار بدی را نشان می‌دادند، فوت کردند و در نهایت یک نفر از بیماران دچار عوارض بعد از عمل جراحی شد. این روش درمانی هنوز تحت تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از میزان درمان بیماران است و نتایج آن تا پایان سال ۲۰۱۷ مشخص خواهد شد. نتایج اولیه‌ی بدست آمده از این فرضیه می‌گوید که این روش در درمان بیماران اسکیزوفرنی مقاوم به درمان، بسیار موثر بوده؛ هرچند برای اطمینان از موثر بودن آن نیاز به مطالعات و آزمایش‌های بیشتر و تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست وجود دارد.