آموزش بازی مافیا


بازی مافیا در چند سال اخیر در کشورمان خیلی طرفدار پیدا کرده است و نکته جالب اینجاست که انواع مختلفی از این بازی در کشورمان وجود دارد و تقریبا هر جمعی جور متفاوتی این بازی را انجام می دهد ما در این مقاله در مورد بازی مافیا و آموزش آن صحبت می کنیم و سعی می کنیم مبنای آموزش های خود را بازی شب های مافیایی که در فیلیمو پخش می شود بگذاریم.

در ابتدا باید بگوییم که بازی شب های مافیا می تواند در تعداد افراد مختلفی بازی شود و تا 52 نفر هم می تواندد در این بازی نقش داشته باشند و بازی کنند در واقع هرچه تعداد بازیگران بیشتر شود هیجان بازی افزایش پیدا می کند.

در ادامه لیست نقش های موجود را می آوزیم و در مورد هر کدام توضیحاتی می دهیم.

جان سخت

جان سخت از اعضای شهروندان است که می تواند در طول بازی 2 بار استغلام وضعیت بگیرد که تعداد افرادی که از بازی خارج شده اند چه نقشی داشته اند

دکتر

دکتر نیز از اعضای شهروندان است که می تواند شب ها به تشخیص خود یک نفر ار که اختمال دارد مافیا ها به او شلیک کنند نجات دهد و اگر درس تشخیص دهد شخص از بازی خارج نمی شود.

دکتر در طول بازی می تواند خودش را فقط یک بار نجات دهد و دیگران را هرچند بار که بخواهد نجات دهد.

حرفه ایی

حرفه ایی نیز از اعضای شهروندان است که می تواند در شب به کسانی که شک دارد شلیک کند فقط نکته اینجاست اگر کسی که به او شلیک می کند مافیا نباشد خود حرفه ایی از بازی خارج می شود.

کارآگاه

کارآگاه نیز از اعضای شهروندان است که شب ها می تواند از گرداننده بازی استعلام افراد را بگیر که آیا مافیا هستند یا شهروند و گرداننده همه نقش ها را درست به کارآگاه می گوید مگر اینکه آن شخص پدر خواند باشد.


توجه کنید که این پست به مرور آپدیت می شود.