آسانسور یا بالابر

دلایل بهتر بودن بالابر نسبت به آسانسور

به دلایلی که در ادامه ذکر می کنیم بالابر هیدرولیکی از آسانسور بهتر می باشد:

در منازل افراد مسن و ... که آسانسور در آن ساختمان ها وجو ندارد و امکان کندن چاله برای آسانسور مشکل بوده از بالابر هیدرولیکی می توان استفاده کرد

یکی از مهمترین ویژگی های بالابر هیدرولیکی هزینه خرید و همچنین هزینه نصب ناچیزی که در مقایسه با آسانسور داشته باعث شده که استفاده بیشتری داشته باشند. در حالی که هزینه آسانسور بیشتر بوده.


بالابر هیدورلیکی شرکت ابتکار صنعت
بالابر هیدورلیکی شرکت ابتکار صنعت


امکانات جانبی و کاربرد بالابر هیدرولیکی بیشتر بوده

در صورتی که برای بالابر هیدرولیکی از درب و کابین آسانسور استفاده کنیم امنیت آن بیشتر می شود.

اگر بالابر هیدرولیکی را با لوازم جانبی آسانسور ساخت ، از نظر هزینه کمتر و بهتر از ساخت آسانسور خواهد بود.

در ضمن نمونه های از بالابر های گیربکسی وجود داشتند که در قیاس با تجهیزات امروزی دیگری هیچ مزیتی ندارند و دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند