دلایل مو ریزش مو و کاشت مو

دلایل مو ریزش مو و کاشت مو

ضربه روحی و عاطفی در  پزشکادر کنار نتایج فیزیکی که ریزش مو به دنبال دارد، می توان از لحاظ روحی و عاطفی ضربه بزند. پیدا نکردن راهی برای رفع ریزش مو و طاسی سر می تواند باعث افسردگی و ایجاد اضطراب شود. افرادی که بیشتر در معرض عموم قرار دارد، وجود این مشکل می تواند بر روی روابط و زندگی شان نیز تاثیر بگذارد.


مو قسمت مهم زیبایی ظاهر فرد است. بخاطر همین داشتن موهای پرپشت و سالم به معنای جوانی و سرزندگی است. درحالی که نبودن آن باعث اضطراب  عاطفی می شود. همچنین وجود موهای سالم و زیبایی دلیلی بر سلامتی فرد است.


منبع : http://pezeshka.com/quick-hair-transplant/