چگونه بفهمیم لنت ترمز شیشه ای شده است؟

لنت‌های ترمز شیشه ای خودروی شما که روی چرخ‌های داخلی قرار دارند فشار می‌آورند تا خودرو متوقف شود. لنت های ترمز ز شیشه ای می توانند با افزایش فاصله ترمز خودرو بر کارایی ترمز خودرو شما تأثیر منفی بگذارند. می توانید با چند مرحله اساسی تشخیص دهید لنت ترمز خودروی شما شیشه ای شده است یا خیر. رایج ترین راه حل برای این مشکل، تهیه لنت ترمز جدید است.

مرحله 1

لنت های ترمز را به صورت بصری بررسی کنید. اگر بتوانید انگشت خود را روی سطح بکشید و صاف است، می‌توانید متوجه شوید که شیشه ای و صیقلی هستند یا خیر. ظاهر براق یا متبلور به لنت ترمز نیز نشان دهنده لعاب بودن آن است.

گام 2

وقتی ترمز را فشار می دهید به صدای جیرجیر یا جیغ گوش دهید. این یکی از رایج ترین نشانه هایی است که نشان می دهد ترمزها به دلیل گرم شدن بیش از حد نرم هستند و شیشه ای و صیقلی شده اند.

مرحله 3

حتی وقتی ترمز را فشار نمی‌دهید به صدای خراش یا جیرجیر مداوم گوش دهید. در این حالت، هنگام رانندگی، لنت ترمز ممکن است به طور مداوم روی روتور کشیده شود. این اصطکاک مداوم باعث گرم شدن بیش از حد می شود که منجر به شیشه ای شدن لنت ترمز می شود.

مرحله 4

قدرت توقف وسیله نقلیه خود را هنگام رانندگی در مکانی امن مانند یک پارکینگ خالی آزمایش کنید. اگر در توقف خودرو با مشکل مواجه شدید، مانند تاخیر در کاهش سرعت خودرو یا ارتعاشاتی که از چرخ‌ها می‌آیند، این می‌تواند نشانه شیشه کردن لنت‌ها باشد.