بررسی قابلیت کنترل تطبیقی صدا در تلویزیون جی پلاس

قابلیت ASC (Adaptive Sound Control) یا کنترل تطبیقی صدا که در تلویزیون جی پلاس قرار دارد در هنگام تماشای فیلم محتوای آن را تجزیه تحلیل کرده است و نسبت به آن صدا را به صورت خودکار تنظیم می کند برای مثال در زمانی که که صدا هیجانی باشد صدا را بم کرده تا هیجان را بیشتر کند