بررسی ماشین لباسشویی دوو سری سنیور

لباسشویی دوو سری سنیور دارای سنسور شتاب سنج می باشد که در هر مرحله از عملیات شستشو، لرزش های ناشی از بالانس نبودن لباس ها را شناسایی می نماید. در این حالت متناسب با حجم لباس ها، بهترین دور چرخش و خشک کن را انتخاب نموده تا لرزش کاهش پیدا کند. میزان لرزش و صدا در این حالت به حداقل رسیده و امکان خراب شدن قطعات به خاطر لرزش به حداقل رسیده است. فناوری شستشو با بخار در این مدل از لباسشویی دوو باعث اتو کشی آسان لباس ها و کاهش آلرژی می شود.