بررسی مزایای یخچال گالری اسنوا

یخچال اسنوا مدل گالری برای دسترسی راحت تر به مواد غذایی به سه قسمت تقسیم می شود که به این ترتیب نامگذاری می شود محفظه ی آشپزی، محفظه ی خانواده و محفظه ی کودک نام دارد. در محفظه ی آشپزی مواد خام یا پخته ی شده ی اولیه غذا های متفاوت قرار می گیرد و محفظه ی خانواده مربوط به مواد غذایی روزمره که زیاد با آن سر کار داریم مانند میوه، تنقلات، شیر، لبنیات و..... است و محفظه ی کودک مطلعق به کودکان می باشد که از طریق در سوم به آن دسترسی دارند و جای خوبی برای قرار خورا های دوست داشتنی بچها می باشد.