بررسی مشخصات فنی بخاری گازی

نگرانی افرادی که از بخاری گازی استفاده می کنند نشت گاز به دلیل مسدود بودن دودکش می باشد به همین دلیل بخاری های گازی امروزه دارای ویژگی ترموسوییچ هستند که باعث می شود در هنگام مسدود بودن دودکش سیستم گازی بخاری به طور اتوماتیک خاموش شود. از دیگر قابلیت های فنی بخاری گازی می توان به سیستم کنترل اکسیژن محیط و گاورنر اشاره کرد و چنانچه به هر دلیلی خروج گاز مونواکسیدکربن به مشکل بربخورد و اکسیژن موجود به کمتر از حد مجاز برسد این سنسور بخاری را به صورت اتوماتیک خاموش می کند.