بررسی نحوه عملکرد سیستم ایمنی بخاری گازی

بخاری های گازی دارای طراحی زیبا و شیک می باشند که با انواع دکوراسیون ها همخونی دارد. از ویژگی های مهم بخاری گازی می توان به سیستم تشخیص اکسیژن اشاره کرد که این سیستم میزان اکسیژن محیط را مورد بررسی قرار می دهد و اگر بخاری گاز مونواکسید کربن را به طور استاندارد از طریق دودکش دفع نکند و اکسژن موجود درهوا را کاهش دهد بخاری به طور اتوماتیک خاموش می شود و از خطر جلوگیری می کند همچنین قیمت بخاری گازی نسبت به وسایل گرمایشی دیگر مناسب تر است.