بررسی نکاتی جهت بالا بردن ایمنی بخاری گازی

ما بعد از نصب بخاری باید نکاتی را جهت بالا بردن ایمنی در نظر بگیریم که یکی از این نکات استفاده از مخلوط آب و کف می باشد. که باید بعد از نصب و روشن کردن بخاری گازی با استفاده از مایع ظرفشویی و آب مخلوط آب و کف درست کنیم و در اطراف بست های شلنگ بریزیم اگر حباب ایجاد نشود یعنی شلنگ محکم بسته شده و گاز به بیرون درز نمی کند.