بررسی نکات مهمی درباره ی لباسشویی دوو

برای نگه داری از لباسشویی دوو باید نکاتی در در نظر بگیرید اولین نکته ایی که باید به آن توجه کنید این است که اگر لباسشویی روی موکت یا فرش قرار دارد حتما به گونه ایی باشد که هوا آزادانه در زیر آن در جریان داشته باشد، دومین نکته این است که لباس هایی که به نفت آلوده شده اند را در لباسشویی قرار ندهید ابندا آن لکه را بشویید بعد از خشک شدن آن را داخل لباسشویی قرار دهید