بررسی ویژگی آی اسمارت در تلویزیون جی پلاس

تلویزیون جی پلاس دارای کیفیت تصویر 4کا می باشد. درصد خطا و میزان پیکسل های معیوب نمایشگر تلویزیون جی پلاس از بدو تولید صفره بوده است. همچنین تلویزیون جی پلاس دارای قابلیت آی اسمارت می باشد که با استفاده از این قابلیت می توانید موبایل خود را به تلویزیون متصل کنید و از امکاناتی از جمله تبدیل گوشی به ریموت کنترل و انتقال محتوای تلفن به تلویزیون استفاده کنید