بررسی ویژگی های ساید بای ساید دوو

ساید بای ساید های دوو دارای کیفیت بالایی هستند. ساید بای ساید دوو دارای مصرف انرژی A پلاس است. این دل از یخچال دوو دارای سامانه سیستم سرمایش الکترونیک است؛ که مجهز به سنسور کنترل دما است که دمای داخل و بیرون بررسی می کند و آن را به سیستم کنترل دیجیتال انتقال می دهد. این سیستم داده ها را تحلیل می کند و به کمپرسور انتقال می دهد و کمپرسور با عملکرد بهینه سرمایش مورد نیاز را تامین میکند.