بررسی ویژگی های متنوع لباسشویی دوو

لباسشویی های دو دارای ویژگی های متنوعی هستند که ما در اینجا به بررسی چند نمونه می پردازیم. اولین ویژگی برنامه های شستشوی متنوع است که می توانید طبق جنس لباس ، مقدار کثیفی برنامه مورد نظر را انتخاب کنید، دومی ویژگی موتور دایرکت درایو است که این موتور فاقد تمسه است به همین دلیل موتور مستقیما دیگ را حرکت داده و لرزش و صدای دستگاه را پایین آمده است و عمر ماشین لباسشویی را بیشتر می کند. سومی ویژگی لباسشویی دوو برنامه ضد حساسیت است که این برنامه مواد حساسیت زای موجود در لباس ها را با توجه به دما و نحوه شستشو از بین می برد.