بررسی ویژگی های یخچال فریزر پایین اسنوا -انتخاب سنتر

یخچال و فریزر پایین اسنوا دارای فناوری به روز زیادی می باشد که مهم ترین آن سامانه سرمایش سه بعدی می باشد که باعث می شود هوا به طور یکنخوات در بین همه ی طبقات یخچال اسنوا توزیع شود به همین دلیل باعث حفظ ارزش مواد غذایی می شود. و از طریق صفحه ی نمایش و دکمه های کنترلی می توانید تنظیمات یخچال اسنوا را به راحتی انجام دهید.