بررسی کولر گازی (اسپلیت) گری

از بهترین مدل کولر گازی گری می توان به مدل اسپلیت اشاره کرد. از ویژگی کولر گازی گری می توان به فیلترهای تصفیه هوا، روشن و خاموش شدن خودکار، حالت نظافت هوشمند، عیب یابی اتواتیک، حالت خواب و...... اشاره کرد.