بررسی کولر گازی اسپلیت

کولر های گازی اسپلیت از دو قسمت پنل داخلی و پنل خارجی تشکیل شده است. که به پنل داخلی اوپراتور و به پنل خارجی کندانسور گفته می شود. این مدل از کولر گازی ها دارای دریچه تهویه هوا می باشد. از ویژگی های کولر گازی اسپلیت می توان به قابلیت تنظیم و تغییر دما متناسب با حرارت محیط اشاره کرد که همین ویژگی ها باعث محبوبیت آن در بین مردم شده است. کولر گازی های اسپلیت دارای انواع مختلفی از جمله کولر گازی اسپلیت سرد و کولر گازی اسپلیت سرد و گرم می باشد که می توانید در فصل سرما از آن استفاده کنید.