بررسی کولر گازی پنجره ای گری

این مدل از کولر گازی گری در واقع ساده ترین دستگاه تهویه هوا در بین کولر گازی ها است. این مدل از دستگاه به صورت یکپارچه طراحی شده است و این مدل از کولر گازی پنجره ای در قابل پنجره نصب می شود به صورتی که بخش بیرون دستگاه در تماس با هوای آزاد قرار داشته باشد