بررسی کیفیت ماشین لباسشویی اسنوا

موتور دایرکت درایوی که در لباسشویی اسنوا به کار رفته است، موجب عملکرد بدون صدا و لرزش ماشین لباسشویی اسنوا شده است. سیستم واش این واش لباسشویی اسنوا این امکان را فراهم میکند که در هر زمانی حتی در هنگام کار لباسشویی لباس های خود را اضافه کنید. یکی از ویژگی های لباسشویی اسنوا سیستم حباب ساز می باشد که باعث می شود مواد شوینده به راحتی در آب حل شود و پس از شستشوی کامل هیچ اثری از سفیدک و مواد شوینده بر روی لباس باقی نماند.