بررسی یخچال فریزر دیپوینت

یخچال دیپوینت دارای کمپرسور اینورتر است که از خاموش و روشن خودکار یخچال جلوگیری می کند همچنین با به کارگیری سیستم گردش هوای سرد باعث حفظ طراوت بیشتر مواد غذایی می شود و به دلیل استفاده از سیستم نو فراست (بدون برفک) باعث شده است در بین مردم مورد توجه قرار بگیرد