تنظیم کردن دما یخچال فریزر دوو

پس از نصب و راه اندازی یخچال فریزر دوو به طور خودکار دمای آن تنظیم می شود ولی اگر شما می خواهید تنظیمات یخچال دوو را عوض کنید می توانید با فشار دادن دکمه ی REFRIGERATOR SET بر روی صفحه نمایشگر تنظیمات یخچال خود را به صورت دلخواه تنظیم کنید و برای عوض کردن تنظیمات فریزر می توانید از دکمه ی FREEZER SET بر روی صفحه نمایشگر استفاده کنید