سیستم فیلتر سیکلوترون پلاسما در کولر گازی ال جی

این نوع فیلتر که در کولر گازی ال جی قرار دارد از کاربران در برابر بوها و مواد مضر موجود در هوا محاظت می کند. این فیلتر همچنین کنه ها، گرد وخاک و کرک ها را از بین می برد تا آسم یا آلرژی در کاربران ایجاد نشود