معرفی برنامه های شستشوی لباسشویی اسنوا

لباسشویی اسنوا دارای برنامه های شتسشوی زیادی می باشد که از جمله اولین برنامه، شستشوی سریع (14 ،34، 44 دقیقه) می باشد که می توانید اگر عجله دارید لباس های خود را در زمان کمتری شستشو دهید. دومین برنامه، شستشو ی لباس های معمولی و پنبه ای می باشد که باعث می شود شما بتوانید لباس هایی از جنس پنبه ای و حوله ای خود را بدون آسیب رسیدن به بافت پارچه شستشو دهید و سومین برنامه شستشوی لباس های الیاف مصنوعی می باشد که برای لباس هایی از جنس پلی آمید، اکریلیک، پلی استر مورد استفاده قرار می گیرد.