معرفی ماشین لباسشویی پاکشوما

تنوع در برنامه های شستشو در لباسشویی پاکشوما این امکان را به کاربر می دهد تا بتواند با انتخاب برنامه صحیح شستشو، کیفیت لباس ها و پارچه ها را حفظ نماید. نسل جدید ماشین لباسشویی پاکشوما به کاربر این امکان را می دهد که در حین شستشو نیز، لباس های کثیف را به لباس های در حال شستشو اضافه نماید. تنظیم سرعت خشک کردن لباس های درون دستگاه از دیگر مشخصات لباسشویی پاکشوما می باشد. تنظیم سرعت خشک کردن لباس های درون دستگاه از دیگر مشخصات لباسشویی پاکشوما می باشد.