معرفی ویژگی های یخچال الکترواستیل

یکی از ویژگی های یخچال الکترواستیل هشدار باز ماندن درب است که ممکن است شما فراموش کنید که درب یخچال را ببندید یا کودکتان درب یخچال را باز بگذارد؛ در این حالت دستگاه با یک زنگ هشدار باز ماندن درب یخچال را به شما اعلام می کند و دومی ویژگی لاستیک ضد باکتری دور درب است که این لاستیک در واقع یک محافظ ضد باکتری است که از تجمع باکتری در فضای داخلی یخچال جلوگیری می کند