معرفی کولر گاری مولتی اسپلیت

مولتی اسپلیت ها مانند کولرهای گازی اسپلیت دارای چند پنل هستند. اما تفاوت خاصی بین این دو مدل وجود دارد. اینکه در کولر های گازی از یک پنل داخلی برای خنک کردن محیط استفاده می کند اما مولتی اسپلت ها از دو پنل داخلی استفاده می کند. همچنین از نظر مردم مولتی اسپلیت ها بهترین وسیله برای تهویه مطبوع هستند. قیمت کولر گازی ها بر اساس نوع مدل هایشان با هم متفاوت هستند.