معرفی کولر گازی گرین

با توجه به گرم شدن هوا و نیاز ما به یک سیستم خنک کننده هوا پیشنهاد ما به شما کولر گازی گرین می باشد چون به سرعت محیط را خنک میکند و رطوبت هوا را کاهش می دهد به همین علت برای مناطق شرجی بسیار مناسب است