معرفی یخچال گالری اسنوا

این مدل از یخچال اسنوا به محفظه های مستقل تقسیم می شوند که شامل محفظه آشپزخانه، خانواده، کودک می شود که محفظه آشپزخونه محل قرار گیری مواد غذایی که مواد اولیه غذاهای رنگارنگ هستن محفظه خانواده محل قرار گیری خوراکی های است که در طول روز به آن نیاز داریم مانند میوه، میان وعده و... محفظه کودک متعلق به کودکان است خوراکی خود مانند پاستیل، شکلات ... در آن قرار دهند.