مقایسه ی کولر گازی اسپلیت با کولرآبی

کولر گازی برای همه مناطق آب و هوایی مناسب است ولی کولر آبی فقط برای مناطق گرم و خشک مناسب است. کولر آبی جهت تولید سرما با آب و برق کار میکند ولی کولر گازی صرفا با برق کار می کند. کولر گازی ها در هوای فصل ها بر خلاف کولر آبی مورد استفاده قرار می گیرد.