نکاتی درباره ی نگهداری یخچال دوو

برای کمتر خراب شدن یخچال دوو باید به نکاتی توجه کرد اولین نکته که باید در نظر بگیرید اینه که برای گردش هوای بهتر در یخچال باید از چسباندن و چیدن ظروف زیاد نزدیک هم خودداری کنید و نکته دوم لوله های پشت یخچال فریزر دوو را دست کم سالی یک بار تمیز کنید.