نکاتی درباره ی یخچال امرسان

ما برای عملکرد بهتر و افزایش طول عمر یخچال امرسان باید محل مناسبی را در نظر بگیریم که هموار باشد تا بتوانیم یخچال را در آن مکان تراز نمود و باید دقت داشت که یخچال به وسایل دیگر چسبیده نباشد که گردش هوا به راحتی انجام شود و باید بین دیوار و یخچال فاصله ای 25 سانتی متری وجود داشته باشد. قیمت یخچال امرسان نسبت به برند های هم رده خودش بسیار مناسب می باشد