ویژگی های تلویزیون تی سی ال

اولین ویژگی تلویزیون تی سی ال قیمت مناسب آن نسبت به برند های دیگر است ه چند که عملکرد مشابهی دارد دومین مورد از ویژگی های تلویزیون تی سی ال رابط کاربری خوب آن است که باعث می شود مردم ارتباط راحت تری با آن بتوانند بر قرار کنند