ویژگی های تلویزیون 43 اینچ دوو

تلویزیون دوو 43 اینچ دارای فناوری های به روز یادی است که تایم شیفتینگ یکی از آن فناوری ها است که شما می توانید با استفاده از این فناوری در هنگام ضیط برنامه ی موردنظرتان روی حافظه خارجی، زمان را به عقب بازگردانید و قیمت مورد نظرتان را تماشا کنید و در ضمن نگران ضبط شدن برنامه در حال پخش نباشید زیا ضیط برنامه بدون هیچ مشکلی ادامه خواهد داشت