گرمایش micathermic در بخاری های برقی

در این مدل از بخاری برقی ازگرمایش همرفتی و تابشی استفاده می شود. در این روش حرار از طریق پنل ها بیرون فرستاده می شود . جریان همرفتی طبیعی، هوای گرم را در کل فضا اتاق به گردش می آورد. همچنین جلوی حرکت گردوغبار و دیر مواد حساسیت زاها را در اتاق گرفته و برای افراد مبتلا به حساسیت و آسم خیلی مناسب است و به دلیل نداشتن فن بی صدا می باشد